Σωτήρης Πέτρουλας

Σαν σήμερα, 21 Ιουλίου 1965, πρωταιριανοί σκοτώνουν τον Σωτήρη Πέτρουλα

Ο Σωτήρης Πέτρουλας γεννήθηκε στο Οίτυλο της Μάνης και λίγο μετά η οικογένειά του αναγκάζεται να καταφύγει στην Αθήνα λόγω των δολοφωνικών διώξεων της ένοπλης ακροδεξιάς.

Subscribe to RSS - Σωτήρης Πέτρουλας