χρηματοδότηση

Ο Ευρωπαίοι είναι "φίλοι" μας

Η ΕΚΤ υπόκειται σε κανόνες «δεν είναι πολιτικός θεσμός» και απαγορεύεται ρητά η έμμεση ή άμεση νομισματική χρηματοδότηση ενός κράτους, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μ.Ντράγκι απορρίπτοντας ουσιαστικά το αίτημα της Αθήνας για αύξηση του ορίου έκδοσης εντόκων γραμματίων Δημοσίου και αυξάνοντας την πίεση για συμφωνία με τους εταίρους δανειστές της.

Subscribe to RSS - χρηματοδότηση