Κόκκινος Στρατός

Η απαγωγή της Νίκης

Ο πολιτισμός δεν ακυρώνει τη βαρβαρότητα, αλλά, πολλές φορές, την επικυρώνει. Όσο πιο πολιτισμένος είναι ένας λαός, τόσο πιο βάρβαρος και καταστροφικός μπορεί να γίνει.

Umberto Eco, 1932-2016, Ιταλός συγγραφέας

Subscribe to RSS - Κόκκινος Στρατός