1940

Διήγηση περιστατικού στον πόλεμο (1940)

Ο πατέρας στον πόλεμο λοιπόν πολεμάει τους Ιταλούς στα βουνά. Η αφήγηση:

Tags:

Subscribe to RSS - 1940