3ο μνημόνιο

κωλοτούμπα (και μάλιστα μεγάλη) κι αυτός

HELLENIC REPUBLIC
THE PRIME MINISTER

To the President of the European Commission
Mr. Jean — Claude Juncker
Athens, 22.06.2015
Dear Mr. President,

Subscribe to RSS - 3ο μνημόνιο