Σταύρος Ψυχάρης

Ρε τον Psychares

σσ. Τη μια κλείνει το ΒΗΜΑ τις καθημερινές, την άλλη πετάει λάσπη στη φένα (ανεμιστήρας), και την τρίτη ζητάει συγνώμη. Εσείς βγάζετε άκρη;

Subscribe to RSS - Σταύρος Ψυχάρης